Biografie <

Jan Balabán
prozaik, publicista a překladatel

* 29. ledna 1961, Šumperk
† 23. dubna 2010, Ostrava

 

Jan Balabán se narodil 29. ledna 1961 v Šumperku, od dětství žil v Ostravě. Tam vystudoval gymnázium, pak odešel na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval obor angličtina – čeština. Patnáct let se pak živil jako technický překladatel ve Vítkovických železárnách, od roku 2000 byl překladatelem na volné noze.

Kromě beletristických knih publikoval různé texty v novinách a časopisech, kromě jiného i výtvarné recenze v MF DNES. V týdeníku Respekt měl svůj pravidelný měsíční sloupek. V roce 2004 byla jeho sbírka povídek Možná, že odcházíme nominována na Státní cenu za literaturu a zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku 2004, v roce následujícím získala cenu Magnesia Litera v kategorii prozaických děl.

„Jan Balabán je autorem specifické poetiky prázdnoty a tísnivosti žití. Ve svém nejsilnějším žánru, v povídkách, nejčastěji z různých úhlů nahlíží individuální tragiku lidských osudů. Ve valné většině svých textů se autor opakovaně soustředí na jeden rozhodující okamžik života hlavního hrdiny, do jehož příběhu nechává čtenáře proniknout bez jakékoliv expozice či závěrečného východiska,“ charakterizuje autorovo dílo Zuzana Malá v hesle věnovaném Balabánovi v akademickém Slovníku české literatury po roce 1945, který je přístupný na internetu. „Existenciální aspekty Balabánovy tvorby na sebe berou podobu hloubkových sond do myšlení a jednání poničených, bloudících lidí, které autor nejčastěji představuje jako rozbolavělé individuality odcizené světu i sobě sama. Život Balabánových (ne)hrdinů je často prostoupen zpochybňováním prožitků víry v Boha, který v textech nevystupuje v pozici ochránce, ale častěji v roli hluchého partnera v tázání postav. Lidské osudy, ztvárněné v Balabánových textech, představují tak důležitou reflexi člověka moderní doby.“

Jan Balabán byl jedním z nejvýraznějších českých prozaických tvůrců nejen své, tedy střední generace. Dokázal dát obyčejným slovům a obyčejným příběhům váhu.

Josef Chuchma